Nariadenie vlády č. 117/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie

Platnosť od 13.05.2020
Účinnosť od 13.05.2020

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.05.2020 Aktuálne znenie