Nariadenie vlády č. 114/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky

Platnosť od 08.05.2020
Účinnosť od 08.05.2020 do27.05.2020
Zrušený 133/2020 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.05.2020 - 27.05.2020