Oznámenie č. 113/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Platnosť od 07.05.2020
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 1. augusta 2018 v súlade s článkom 8 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. apríla 2020 v súlade s článkom 8 ods. 2.