Oznámenie č. 109/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 4. mája 2020 č. 08167-2020-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva

Platnosť od 06.05.2020
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 6. mája 2020.