Vyhláška č. 108/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Platnosť od 06.05.2020
Účinnosť od 12.05.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.05.2020 Aktuálne znenie