Zákon č. 107/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

Platnosť od 05.05.2020
Účinnosť od 05.05.2020

OBSAH