Zákon č. 106/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 05.05.2020
Najbližšie účinné znenie 05.05.2020

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.05.2020 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

05.05.2020