Nariadenie vlády č. 104/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou

Platnosť od 30.04.2020
Účinnosť od 30.04.2020

OBSAH