Nariadenie vlády č. 103/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

(v znení č. 271/2020 Z. z.)

Platnosť od 30.04.2020
Účinnosť od 03.10.2020 do29.10.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.10.2020 301/2020 Z. z. Aktuálne znenie
03.10.2020 - 29.10.2020 271/2020 Z. z.
30.04.2020 - 02.10.2020