Nariadenie vlády č. 103/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Platnosť od 30.04.2020
Účinnosť od 30.04.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.04.2020 Aktuálne znenie