Nariadenie vlády č. 101/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

(v znení č. 137/2020 Z. z., 186/2020 Z. z.)

Platnosť od 30.04.2020
Účinnosť od 03.07.2020

OBSAH