Zákon č. 94/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

Platnosť od 16.04.2019
Účinnosť od 16.04.2019