Zákon č. 91/2019 Z. z.Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 198/2020 Z. z., 219/2021 Z. z.)

Platnosť od 12.04.2019
Účinnosť od 15.06.2021