Zákon č. 91/2019 Z. z.Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 198/2020 Z. z.)

Platnosť od 12.04.2019
Účinnosť od 21.07.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.07.2020 198/2020 Z. z. Aktuálne znenie
01.05.2019 - 20.07.2020

Pôvodný predpis

12.04.2019