Vyhláška č. 89/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry

Platnosť od 11.04.2019
Účinnosť od 11.04.2019 do31.05.2019
Zrušený 134/2019 Z. z.