Oznámenie č. 87/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení predbežného vykonávania Dohody medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie Medzinárodnej investičnej banky v Slovenskej republike

Platnosť od 08.04.2019
Redakčná poznámka

Na základe rozhodnutia prezidenta SR skončilo 31. decembra 2018 predbežné vykonávanie Dohody.