Zákon č. 65/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

Platnosť od 04.03.2019
Účinnosť od 01.07.2019