Nariadenie vlády č. 59/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.02.2019
Účinnosť od 01.03.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2019 Aktuálne znenie