Oznámenie č. 50/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici

Platnosť od 25.02.2019
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 1. marca 2019 v súlade s článkom 27 ods. 1.