Nariadenie vlády č. 493/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Platnosť od 30.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020