Zákon č. 475/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

OBSAH