Zákon č. 471/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.12.2019
Účinnosť od 01.03.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2020.

OBSAH