Vyhláška č. 47/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

Platnosť od 25.02.2019
Účinnosť od 01.03.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2019 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

25.02.2019