Zákon č. 464/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020 do31.10.2020
Zrušený 299/2020 Z. z.

OBSAH