Vyhláška č. 450/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov

Platnosť od 20.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

20.12.2019