Vyhláška č. 447/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2020

Platnosť od 20.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020