Vyhláška č. 446/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2020

Platnosť od 20.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020