Vyhláška č. 402/2019 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.

Platnosť od 28.11.2019
Účinnosť od 01.12.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2019 Aktuálne znenie