Vyhláška č. 400/2019 Z. z.Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca

Platnosť od 28.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020