Zákon č. 386/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 19.11.2019
Účinnosť od 23.05.2020 do31.12.2020 (za 27 dní)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 23. mája 2020 okrem čl. IV bodov 3 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2021 Delená účinnosť
23.05.2020 - 31.12.2020 Aktuálne znenie