Zákon č. 317/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Platnosť od 16.10.2019
Účinnosť od 01.01.2020

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

16.10.2019