Zákon č. 303/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Platnosť od 14.10.2019
Účinnosť od 14.12.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.12.2019 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

14.10.2019