Zákon č. 302/2019 Z. z.Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 14.10.2019
Účinnosť od 01.12.2021 do31.12.2021 (za 26 dní)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. III § 103 ods. 1 až 20 v bode 5, bodov 6, 7, 8 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, čl. III bodu 2 a § 103 ods. 22 a 23 v bode 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, čl. III § 103 odseku 21 v bod...