Zákon č. 3/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Platnosť od 04.01.2019
Účinnosť od 01.02.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2019 Aktuálne znenie