Vyhláška č. 29/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 274/2018 Z. z. o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody

Platnosť od 06.02.2019
Účinnosť od 01.03.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2019 Aktuálne znenie