Rozhodnutie č. 28/2019 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Platnosť od 04.02.2019