Oznámenie č. 277/2019 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. augusta 2019 č. 2/2019 o výkazoch predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely poskytovania informácií Národnej banke Slovenska a európskym orgánom dohľadu

Platnosť od 13.09.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2019.