Oznámenie č. 275/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. augusta 2019 č. 1/2019, ktorým sa ustanovujú druhy výrobkov obranného priemyslu pre všeobecnú transferovú licenciu

Platnosť od 12.09.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2019.