Opatrenie č. 265/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024

Platnosť od 23.08.2019
Účinnosť od 31.10.2019

OBSAH