Zákon č. 236/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov

Platnosť od 31.07.2019
Účinnosť od 16.02.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.02.2020 Aktuálne znenie