Zákon č. 235/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 31.07.2019
Účinnosť od 01.01.2020