Zákon č. 231/2019 Z. z.Zákon o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 23.07.2019
Účinnosť od 01.01.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 Aktuálne znenie