Oznámenie č. 23/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o trvalo udržateľnej doprave k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát

Platnosť od 22.01.2019
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 14. januára 2019 v súlade s článkom 21 ods. 3 Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát a článkom 24 protokolu. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 14. januára 2019.