Vyhláška č. 207/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch

Platnosť od 12.07.2019
Účinnosť od 01.08.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2019 Aktuálne znenie