Redakčné oznámenie č. 20/2019 Z. z.Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

Platnosť od 17.01.2019

Pôvodný predpis

17.01.2019