Oznámenie č. 198/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave

Platnosť od 09.07.2019
Účinnosť od 09.07.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.07.2019 Aktuálne znenie