Oznámenie č. 197/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Listiny špecifických záväzkov Slovenskej republiky za oblasť služieb vo Svetovej obchodnej organizácii po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie

Platnosť od 08.07.2019
Redakčná poznámka

Zmena listiny nadobudla platnosť 5. marca 2019 v súlade s článkom 2 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 5. marca 2019.