Oznámenie č. 194/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu

Platnosť od 08.07.2019
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. septembra 2019 v súlade s článkom 10 ods. 3.