Oznámenie č. 193/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov

Platnosť od 08.07.2019
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. augusta 2019 v súlade s článkom 9.