Oznámenie č. 192/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o schválení zmeny Príloh I a II k Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov

Platnosť od 08.07.2019
Redakčná poznámka

Zmeny príloh nadobudli platnosť 1. januára 2019 v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. b). Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2019.

OBSAH

Pôvodný predpis

08.07.2019